Фурухти мазхаб зи дасти мазхабиён.

Вазъи бисёр хасоси сиёсии минтака ва чахон моро водор мекунад ва хушёр медихад,ки нисбат ба вазъи ичтимоию сиёсии кишвар нигохи дакиктар  ва тахдидхои амиктар дошта бошем.Кабл аз хама мо нисбат ба нерухо ва омилхои дохилие.ки метавонанд зери  нуфузи  таъсиргузорони хоричи карор гирифта,боиси нооромии вазъи чомеа гарданд,бояд тасмимхои  чиддитар ва котеонаро дар мадди назар гирем,зеро худкомагиву бенизомии by нерущо имкони дахолати бештар ва густурдатареро ба нерухои бегона фарохам хохад авард.Вазъи мураккаби сиёси дар хавзаи давлатхои араби далели рушани ин иддахост.

Дар кишвари мо низ нерухое мавчуд буданду хастанд,ки метавонанд боиси нооромии вазъи чомеа гарданд.Ниходхои диниву мазхабии тундрав  ва Хизби терористиву  мамнуъшудаи нахзати исломии Точикистон аз кабили онхомт. Махсусан ХНИТ ки ба тафовут аз ниходхои  дигари тундрави дини каблан дар кишвари мо ичозати фаъолияти расмиро дошт, баъди катъи фаъолияти худ ва панох бурдан  ба хоричаву пайвастан бо гуруххои  ифротиии мукими хорича,аз чумла «Гурухи-24» хануз хам ,мутаасифона.дар   андешаи ноором кардани вазъичомеаи кишвар аст.Гузаштаи замон  маълум кард,ки  хизби мазкур аслан тавонмандии назари ва амалии сахмгузори дар рушди иктисоди ва ичтимоии кишварро надошт. Фаъолияти ин хизб  фаротар аз сатхи сиёси ва идеологи набуду нест.Ин хизб бо вучуди ба даст овардани мучавизи фаъолияти расми усулан натавонист чойгохи устувореро дар арсаи сиёсати кишвар касб намояд,аммо мутаасифона бо корбурди номи ислом ва суистифода аз эътикоди мардум то хануз саъю талошхои тавтеаангез барои усули хадафхои сиёсии дастнораси худ мекунад.

ХНИТ ва гуруххои  дигари ифротии кишвар аз кабили чунин ниходхои тундраве мебошанд,ки нооромиро дар чомеаи мо ба вучуд овардан мехоханд ва ба истифода аз сарпарастиву химояи  мугризонаи хочагони бурунмарзиашон,ки  дигар никоб аз чехра барафкандаанд,хануз хамбарои тира кардани фазои акидатии чомеаи мо  талошхои бехуда меварзанд.

Ташкилоти терористию экстремистии ХНИТ хамчун як хизби сиёси наметавонист дар кишвар ба хадафи сиёсии худ бирасад,зеро ки мардум аз хадафхои терористии он алакай огох гардидааанд.

Асосгузори сулху вахдати миллли-Пешвои миллат ,Президенти Чумхурии Точикистон мухтарам Эмомали Рахмон дар мулокот бо намояндагони чомеаи кишвар 12 майи соли 2018 аз фаъолияти  тахрибкорона,хиёнат ба давлату миллат ва чиноёти сангини рохбарон ва аъзои ХНИТ изхори нигарони карданд.Сарвари давлат зимни суханронии хикматбори худ бо такя ба далелхои  муътамад ва мисолхои дакик ишора бар он доштанд,ки пайравони хизби нахзат мазхаби бегонаро кабул карда,дар хизмати доирахои махсуси идеологии он карор гирифтаанд.Пас аз ифшои ин хакикат рохбарони фирории ХНИ ва хочагонашон ба изтироб афтода,боз як маъракаи иттилоотиро барои инкори ин вокеият ба рох монданд. Аз чумла рохбари ташкилоти терористи-экстремистии ХНИ М.Кабири аз тарики сомонахои дуругпрокану ифротгароизери назараш ба ин мавзуъ пардохта,дар мусохибахои худталош намудааст,ки нахзатиёнро ахли мазхаби ханафи нишон дода,шиа шудани  онхоро пинхон намояд.Албата ,мазхаби шиаро  кабул кардани нахзатиён дигар бидуни шубха нест.Далелхои бешумор,шохидии аъзоёни собики хизб,санаду наворхо,суратхои зиёд исбот мекунанд,ки рохбарони ТТЭ ХНИ мазхаби аслии худро фурузта мазхаби бегонаро кабул кардаанд.Раванди гароиши нахзатихо ба мазхаби шиа чараёни тулони дорад.Ин раванд нахуст аз таваччухи рохбарони ХНИ ба инкилоби исломии Эрон огоз шуда,дар шакли робитахои сиёсиву вобастагии молиявии онхо аз доирахои шиапараст ва зиндагию тахсили як насл пураи нахзатихо дар мактабхои махсуси динии Чумхурии исломи Эрон огоз шуда, дар шакли робитахои сиёсию вобастагии молиявии онхо аз доирахои шиапараст ва зиндагию тахсили як насли пурраи нахзатихо дар мактабхои махсуси динни ЧИЭ идома ёфта,дар нихоят ба пайрави аз кабули мазхаби шиа аз тарафи рохбарони ин хизб анчомид.

                                         Директори МТМУ №6-и                                  Исмоилов М

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

code